Yabancı diller arasında adını en çok duyduğumuz ve ülkeler arasında ortak dil olarak kullanılan İngilizce insanlar için büyük önem taşıyan diller arasında yer almaktadır. İletişimi sağlamak adını kullandığımız dilin önemi her ülke de farklı anlam ifade etmektedir. İngilizceyi önemli yapan hususlar arasında uluslararası anlamda iletişim dili olarak kullanılması ve ülkeler arasında ortak dil olarak bilinmesidir....